Solenergi är hett. När Göteborgs Energi bygger en ny solcellspark, är det viktigt med korrekt utsatta anläggningar. Mätprecision fick uppdraget.

Det är fascinerande tider vi lever. Energi brukade utvinnas ur oljefält i Arabiens öknar, från kärnreaktorer eller från rasande vattenfall i Norrland. I framtiden utvinner vi den på vanlig svensk åkermark. Mätprecision fick uppdraget att sätta ut Göteborgs Energis första solcellpark i Tuve. Den var färdig 2018. Hösten 2020 fick man chansen igen. Nu gällde det en solcellspark i Utby, i skuggan av den stora Renovaanläggningen.

Här fanns platsen, i form av en ödetomt vid en gammal rangergård. Efter att några skuggande träd röjts bort, var det dags för själva markarbetet.
Solpanelerna monteras på rader av stålstativ. Panelerna skall luta 20 procent och ligga i rakt söderläge. Raderna löper med tre meter mellanrum. Varje stativ måste pålas 3,9 meter ned i Göteborgs-leran.

Det är Arash och Janne som representerar Mätprecision vid Utby park. Mätningen sker både med totalstation och GPS.

– Vi mäter in början och slut på raderna och placerar gröna pinnar som markering, varje 40:e meter. Montörerna placerar armeringsjärn mellan början och slut, med ett snöre emellan. Sedan mäter de själva var de skall de placera stativen som håller uppe solpanelerna, förklarar Janne.

Som alltid är mätning en flexibel uppgift, som måste revideras och anpassas efter verkligheten på marken. Under arbetets gång har man varit tvungen att justera tidigare inmätningar. En tomtgräns var felaktigt utmätt. Ett våtmarksområde fick inte bebyggas. När sånt dyker upp, är det bara att mäta om.

– God inmätning är verkligen A och O. Utan korrekt utsättning skulle detta aldrig kunna göras, bekräftar arbetsledaren Jim Wallén.

FAKTA SOLCELLSPARK

Göteborgs Energi är beställare till Utby solcellspark. En serie företag bygger. Parken består av rader av stålstativ med tre paneler vardera. Totalt 15 000 paneler kommer i framtiden att generera el till Göteborg med omnejd. Energin som genereras levereras via transformatorstation ut till elnätet. Effekten blir upp till 5,5 Megawatt, vilket motsvarar det årliga elbehovet för ca 1000 normalstora villor.

Som solcellspark blir Utby mer kompakt än många andra parker. Det beror bland annat på att man använder kraftfullare paneler. För något år sedan hade en solcellspark av Utbys kaliber ansetts som stor, med svenska mått mätt. Men utvecklingen går snabbt. Idag är den att betrakta som medelstor.